Over de stichting

Het Nuts initiatief bestaat uit een stichting en een open source software community.

Stichting-open-source

De software community verzamelt, bouwt en test de software die we allemaal nodig hebben. De stichting faciliteert deze community door onder andere:

Naast het faciliteren van de software community, heeft de stichting een belangrijke taak in het uitdragen van het Nuts gedachtegoed. Vanuit de stichting worden kennisbijeenkomsten georganiseerd en worden presentaties op locatie verzorgd om uit te leggen wat Nuts doet (en wat niet). Het beheer van de Nuts social media kanalen ligt ook bij de stichting, evenals eventuele publicaties via klassieke media. Het contact vanuit softwareleveranciers, zorgorganisaties, belangenverenigingen, overheid en andere partijen met Nuts verloopt doorgaans via de bestuurders van de stichting.

Bestuursleden

Mark Weernink (voorzitter | mark.weernink@nuts.nl)

Steven van der Vegt (secretaris | steven.vandervegt@nuts.nl)

Tim Franssen (penningmeester | tim.franssen@nuts.nl)

Jerry Fortuin (algemeen bestuurder)

Sergej van Middendorp (algemeen bestuurder)

Thomas Ferguson (algemeen bestuurder)

Marlene Gigase (algemeen bestuurder)

Documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de stichting zijn in te zien via onze publieke Google Drive. Hier staan onder andere de statuten, jaarplannen, begroting, schema van aftreden en de notulen van de bestuursvergaderingen.