Over de stichting

Het Nuts initiatief bestaat uit een stichting en een open source software community.

Stichting-open-source

De software community verzamelt, bouwt en test de software die we allemaal nodig hebben. De stichting faciliteert deze community door onder andere:

  • tools beschikbaar te stellen voor ontwikkeling en afstemming
  • technische workshops te organiseren voor ontwikkelaars
  • audits en tests te regelen

De officiële doelstelling van de stichting luidt:

Het stimuleren en uitvoeren van onderzoek naar manieren van uitwisseling van medische data tussen patiënten en zorgverleners en het bevorderen van samenwerking tussen ICT leveranciers in de gezondheidszorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Naast het faciliteren van de software community, heeft de stichting een belangrijke taak in het uitdragen van het Nuts gedachtegoed. Vanuit de stichting worden kennisbijeenkomsten georganiseerd en worden presentaties op locatie verzorgd om uit te leggen wat Nuts doet (en wat niet). Het beheer van de Nuts social media kanalen ligt ook bij de stichting, evenals eventuele publicaties via klassieke media. Het contact vanuit softwareleveranciers, zorgorganisaties, belangenverenigingen, overheid en andere partijen met Nuts verloopt doorgaans via de bestuurders van de stichting.

Onze visie

De missie van de Nuts-community is een nutsvoorziening te bieden aan de zorgsector om de informatiedeling in de zorg te verbeteren en optimale samenwerking te ondersteunen. Een nutsvoorziening in het algemeen belang door inzet van internationale open standaarden, open specificaties en een open-source software referentie-implementatie in de vorm van broncode en een nuts-node voor iedereen en daardoor ook ván iedereen. Voor het algemeen nut, en dat is ook wat de Nuts-community beoogt.

Open-source betekent dat de broncode toegankelijk is voor iedereen, waardoor er geen monopolie kan worden gecreëerd op de Nuts-specificatie of de Nuts-node. De licentie van de software (Creative Commons) garandeert dat de referentie-implementatie zonder kosten beschikbaar is, zowel nu als in de toekomst.

Onze missie

De missie van de Nuts-community is een nutsvoorziening te bieden aan de zorgsector om de informatiedeling in de zorg te verbeteren en optimale samenwerking te ondersteunen. Een nutsvoorziening in het algemeen belang door inzet van internationale open standaarden, open specificaties en een open-source software referentie-implementatie in de vorm van broncode en een Nuts-node voor iedereen en daardoor ook ván iedereen. Voor het algemeen nut, en dat is ook wat de Nuts-community beoogt.

Open-source betekent dat de broncode toegankelijk is voor iedereen, waardoor er geen monopolie kan worden gecreëerd op de Nuts-specificatie of de Nuts-node. De licentie van de software (GPLv3) garandeert dat de referentie-implementatie zonder kosten beschikbaar is, zowel nu als in de toekomst.

Bestuursleden

Mark Weernink (voorzitter | mark.weernink@nuts.nl)
Steven van der Vegt (secretaris | steven.vandervegt@nuts.nl)
Thomas Ferguson (penningmeester | info@nuts.nl)
Jerry Fortuin (algemeen bestuurder | info@nuts.nl)
Aniek Fikken (algemeen bestuurder | aniek.fikken@ecare.nl)
Sergej van Middendorp (algemeen bestuurder | sergej.van.middendorp@nuts.nl)

De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Documenten