Nuts Deelnemers Netwerk

Voor diverse uitwisselingen is het van belang dat leveranciers onderdeel worden van het Nuts Deelnemers Netwerk. Dit netwerk bestaat uit leveranciers die een aansluitovereenkomst hebben met stichting Nuts.

Nuts aansluitovereenkomst

De aansluitovereenkomst bevat afspraken over, onder meer, gegevensbeveiliging, aansprakelijkheid en bereikbaarheid bij calamiteiten, tijdigheid van updates, en bemiddeling bij conflicten.

De actuele lijst van deelnemers met een aansluitovereenkomst met stichting Nuts kun je hier vinden.

Aansluitprocedure

De procedure om deelnemer met een actuele aansluitoverenkomst te worden is als volgt:

 1. Neem de huidige versie van de aansluitovereenkomst door. Je kunt de aansluitovereenkomst hier downloaden.

 2. Neem bij vragen contact op met info@nuts.nl

 3. Indien akkoord, stuur een email naar info@nuts.nl met daarin:

  • Naam van de organisatie zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • KvK nummer van de organisatie
  • Website van de organisatie
  • Contactgegevens (telefoonnummers) van één of meerdere tekenbevoegden, zoals in de overeenkomst gevraagd onder "partijen". (E-mailadressen moeten overeenkomen met de domeinnaam van de organisatie website.)

  Neem de e-mailadressen van deze tekenbevoegden op in het cc veld van de email.

 4. De stichting neemt contact op met de tekenbevoegde(n) ter controle.

 5. Daarna volgt een uitnodiging naar deze e-mailadressen van Docusign om de overeenkomst digitaal te tekenen.

 6. Nadat iedereen de overeenkomst digitaal getekend heeft, wordt je organisatie aan de lijst van deelnemers met een actuele aansluitovereenkomst met stichting Nuts toegevoegd.