Privacy policy Nuts.nl

Nuts gaat over privacy. Daarom gaan we ook op deze website zorgvuldig om met de gegevens van onze bezoekers. We hebben bijvoorbeeld niet de standaard plugins voor social media gebruikt, die partijen zoals Facebook in staat zouden stellen om jou te volgen.

Wat doen we wel?

Voor webhosting maken we gebruik van Github Pages. Dit stelt ons in staat om met ontwikkelaars van verschillende partijen een website te onderhouden en te hosten. Github heeft een privacy statement waarin staat opgenomen welke gegevens zij van haar gebruikers opslaat.

Voor onze periodieke e-mail maken we gebruik van de dienstverlening van Mailchimp. We hebben ervoor gekozen om standaard alleen een e-mailadres te vragen voor deze dienst. Je kunt er zelf voor kiezen om later je voor- en achternaam op te slaan bij Mailchimp, die we gebruiken om e-mails te personaliseren. Zie voor meer informatie de privacy policy van Mailchimp. Mocht je je willen uitschrijven voor deze e-mail dan kan dat via de link onderaan de mails die je ontvangt.

Google Analytics gebruiken we om anoniem inzicht te krijgen in de aantallen bezoekers op deze website. Ten behoeve hiervan worden cookies geplaatst in uw browser. We kunnen deze bezoekersstatistieken niet tot de persoon herleiden. Daarnaast maken we gebruik van Google Calendar voor onze community kalender. Deze kalender wordt ingeladen vanaf het domein van Google als je op onze community pagina komt. Tenslotte maken we gebruik van Google Fonts, die we ook inladen vanaf een domein van Google. Zie voor meer informatie de (zeer uitgebreide) privacy policy van Google.

Mocht je suggesties hebben hoe we de privacy van onze bezoekers beter kunnen waarborgen dan hoe we dat nu doen, dan houden we ons van harte aanbevolen via info@nuts.nl.