Documentatie

Wil jij aan de slag met Nuts om informatiedeling in de zorg te verbeteren? Deze documentatie bevat informatie over Nuts-specificatie, Nuts-node en Toepassingen op Nuts om een optimale samenwerking tussen gegevensverwerkende programmatuur mogelijk te maken.

Ben jij een zorgprofessional en wil jij als eindgebruiker optimaal en veilig medische gegevens uitwisselen? Ga dan in gesprek met je software leverancier(s) om gegevensuitwisselingen op basis van Nuts in te bouwen in jouw werkprocessen. Bekijk de actuele lijst van Nuts-dienstverleners.

1. Nuts-specificatie (RFC's)

De Nuts-specificatie is beschikbaar als Request for Comments (RFC) die openstaat voor alle belanghebbenden en specialisten voor feedback, ideeën en input om de Nuts-specificaties te verbeteren en aan te scherpen. Het is een Creative Commons internationale open standaard (Verifiable Credentials (VC), Decentralized IDentifiers (DID), OAuth, mTLS en gPRC) en kan worden bekeken op https://nuts-foundation.gitbook.io/v1/. Wat de Nuts-specificatie onderscheidt is de algemeenheid, wat betekent dat dezelfde specificatie toepasbaar is voor verschillende toepassingen.

» Lees de Nuts specificaties

2. Nuts-node

De Nuts-node is een open-source software referentie-implementatie van de Nuts-specificatie. Iedereen heeft de mogelijkheid om een Nuts-node te ontwikkelen. De Nuts-node draait dan ook als component van de gegevensverwerkende applicatie. De Nuts-node draait als applicatie component van de gegevensverwerkende programmatuur. Partijen gebruiken het om verbinding te maken met andere Nuts-nodes, waardoor het Nuts-netwerk ontstaat. Het fungeert als een soort sleutelkast die de toegang tot de gegevens van de zorgverlener en haar patiënten bewaakt. Ook is de Nuts-broncode open source beschikbaar om deze te bewerken en te verspreiden op basis van de Nuts-specificatie. De Nuts-node vervult hierin vier kernfuncties die te maken hebben met identiteit, autorisatie, register en logging. Daarbij helpt de Nuts-node bij zaken als het kunnen vinden van de andere nodes en services van leveranciers of zorgaanbieders, het publiceren van gegevens over de eigen diensten, het uitwisselen van autorisaties en het identificeren van gebruikers. Doordat elke partij de Nuts-node zelf kan installeren en beheren, de specificatie en broncode openbaar zijn, hoeft niemand op een derde (centrale) partij te vertrouwen.

De broncode van onze referentie-implementatie (de Nuts node) en de demo-applicaties die wij hebben ontwikkeld is zoals gezegd voor iedereen beschikbaar en staat online op het samenwerkingsplatform Github.

» Lees de Nuts node documentatie

3. Toepassingen op Nuts

Een Toepassing op het Nuts-netwerk is een specifieke toepassing die gebruik maakt van de Nuts-specificatie en waarover partijen aanvullende openbare eisen en specificaties hebben afgesproken. Omdat het Nuts-netwerk als vertrouwenslaag dient, is het geschikt voor vele toepassingen. Iedereen kan een toepassing op het Nuts netwerk maken. Een "Toepassing op Nuts" is dan ook een praktische toepassing van het Nuts gedachtengoed en open technologie om een tastbare usecase in de zorg mogelijk te maken.

In de pioniersfase van de Nuts-community hebben we de metaforen Nuts and Bolts gebruikt om de Nuts-specificatie (destijds “Nuts”) en de specifieke toepassingen (destijds “Bolts”) te duiden. De term "Bolt" is vervangen door “Toepassing op Nuts” om juist de onafhankelijkheid van de toepassingen en de vertrouwenslaag op het internet en de daarmee gepaard gaande schaalbaarheid van de Nuts-specificatie te benadrukken. Ook was het voor nieuwe partijen die met de Nuts-specificatie aan de slag gingen, jargon dat afleidt van waar het over gaat. De term ‘Bolt’ wordt daarom in de nieuwe documentatie niet meer gebruikt.

Er zijn reeds vele voorbeelden beschikbaar in verschillende ontwikkelstadia. Bijvoorbeeld bij de overdracht van zorg (eOverdracht), bij inzage (Huisarts inzage wijkzorg), ten behoeve van secundair gebruik van data (KIK-V) en bij meer integrale vormen van zorgtoepassingen (geboortezorg en Avond, Nacht en Weekendzorg).

» Lees de Toepassingen op Nuts