Documentatie

We hebben de documentatie over Nuts opgesplitst in drie delen. Hierdoor kunnen we beter waarborgen dat deze delen duidelijk van elkaar gescheiden blijven.

Nuts standaarden (RFCs)

De Nuts standaarden beschrijven “hoe Nuts werkt”. Het zijn de afspraken die we maken over hoe IT leveranciers gegevens kunnen uitwisselen op basis van Nuts. Dat doen we door zogenaamde “Requests For Comments” te schrijven. Deze documenten moeten voldoende houvast bieden voor een onafhankelijke implementatie van de protocollen van Nuts, los van de Nuts node.

» Lees de Nuts standaarden

Keywords: Verifiable credentials, OAuth2, distributed network, decentralized identifiers, transactions

Nuts node

De Nuts node is de referentie-implementatie van de Nuts standaarden. De documentatie van de Nuts node beschrijft hoe de Nuts node werkt, hoe je deze kunt draaien, configureren en monitoren en hoe je hieraan als developer kunt bijdragen. Deze documentatie is gericht op het inzetten van de Nuts node als concrete implementatie van de hierboven beschreven Nuts standaarden.

» Lees de Nuts node documentatie

Keywords: Getting started, development, APIs, monitoring, configuratie, hosting

Bolts

Een moer is waardeloos zonder een bout, en evenzo is Nuts waardeloos zonder een Bolt. “Bolt” is onze term voor een concrete toepassing van het Nuts gedachtengoed en de Nuts standaarden om een tastbare use-case in de zorg mogelijk te maken. Daarvoor hebben we meer informatie nodig dan alleen dat wat hierboven beschreven staat. We moeten ook afspraken maken over data-inhoudelijke standaarden, zoals FHIR, CDA, ZIBs, OpenEHR et cetera. Ook moeten we met elkaar afspreken welke processen we ondersteunen, en hoe we technologie daarvoor inzetten. Daarvoor dient deze documentatie.

» Lees de Bolt specificaties

Keywords: eOverdracht, Zorginzage, KIK-v, FHIR, ZIBs, CDA, OpenEHR, procesondersteuning