Q&A

Op deze pagina hebben we de antwoorden verzameld op vragen die we regelmatig tegenkomen. Mis je een vraag? Of wil je ergens over doorpraten? Stuur ons dan een bericht.

Wat is Nuts?

Nuts is een samenwerkingsverband dat ervoor wil zorgen dat zorgverleners digitaal kunnen samenwerken. Als basis hanteren we een set uitgangspunten, die we hebben gevat in een manifest. Iedere partij die zich kan vinden in deze uitgangspunten, kan zich aansluiten bij Nuts. Op basis van deze uitgangspunten verzamelen en ontwikkelen we de software die nodig is.

Hoe is Nuts ontstaan?

Nuts is ontstaan vanuit een gedeelde realisatie onder software leveranciers: we zijn veel tijd kwijt met talloze maatwerk koppelingen te bouwen tussen elkaars systemen. Deze koppelingen zijn meestal kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig. Hierdoor is het vandaag de dag voor veel zorgverleners niet goed mogelijk om digitaal samen te werken met collega’s die gebruik maken van een ander ICT-systeem. In 2018 hebben deze leveranciers de handen in een geslagen en zijn het Nuts initiatief gestart. Los van het opstellen van standaarden en het maken van afspraken neemt Nuts ook de taak op zich om technologie te ontwikkelen en te integreren.

Waarom is een open communicatienetwerk in de zorg belangrijk?

Veel zorg gaat over zorginstellingen heen. Het is een complexe dialoog tussen specialisten, de patiënt, mantelzorg, langdurige zorg etc. Al deze partijen werken het liefst in hun eigen systemen maar hebben wel informatie van elkaar nodig. Door een open communicatienetwerk te introduceren maken we dit mogelijk. Vanuit je eigen software op een uniforme wijze informatie uitwisselen en communiceren met zorgverleners van je eigen of andere organisaties.

Het is belangrijk dat dit netwerk een open netwerk wordt omdat iedereen mee moet kunnen doen: zowel de grote ziekenhuizen als de kleine zorgonderneming met 4 clienten. Door rekening te houden met zowel grote als kleine organisaties denken we na over zowel capaciteit als hele lage kosten voor deelname. Zo blijft het netwerk voor iedereen beschikbaar. Bekijk ons manifest op onze website voor de andere uitgangspunten.

Waarom zouden softwareleveranciers zich bij jullie moeten aansluiten?

ICT leveranciers in de zorg staan allemaal voor dezelfde uitdaging: het leggen van een digitaal lijntje met elke andere leverancier. Deze koppelingen leggen we nu vaak één-op-één tussen twee leveranciers, wat kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig is. Een softwarepakket onderhoudt al snel tien tot honderd verschillende koppelingen met andere leveranciers. Op basis van de Nuts uitgangspunten zal er een gemeenschappelijke technische basis ontstaan waardoor het voor leveranciers veel makkelijker en goedkoper wordt om een koppeling te realiseren. Daardoor kan er meer energie gestoken worden in belangrijkere zaken, zoals een goede procesondersteuning. Dat resulteert uiteindelijk in veel betere producten waarmee de zorg beter kan samenwerken.

Wat is het verdienmodel?

Nuts is een samenwerkingsverband van softwareleveranciers en heeft daarom ook geen verdienmodel. Door samen te werken aan een gedeelde infrastructuur pakt elke leverancier een deel van de rekening op. Dit laat zich terugbetalen in lagere kosten voor het bouwen en beheren van koppelingen. Ook verbeter je jouw positie als leverancier door betere procesondersteuning voor jouw gebruikers te bieden. Er is uiteraard wel een kostenmodel, aangezien iedere aangesloten partij de eigen Nuts node zal beheren.

Hoe gaat het straks werken voor gebruikers?

Zowel de patiënt als de zorgmedewerker zal niet direct met Nuts werken. De patiënt krijgt een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zoals dat nu door MedMij wordt uitgewerkt. Ook de medewerker blijft gewoon zelf een software leverancier kiezen voor de procesondersteuning. Op de achtergrond zullen gegevens tussen deze systemen worden uitgewisseld met behulp van Nuts. Het voordeel hiervan is dat patiënten toestemmingen één keer op uniforme wijze kunnen vastleggen in bijvoorbeeld hun PGO. Zowel de patient als het netwerk van zorgverleners kunnen meedoen in de dialoog. Dat is het voordeel van een universele infrastructuur.

Waarom is er niet al zoiets als Nuts?

Deels omdat Nuts een kind van deze tijd is. We zien in de laatste jaren een aantal trends:

De bovenstaande punten vragen om een nieuwe aanpak en maken dat wij als leveranciers nu dit initiatief hebben opgestart. Iets wat een aantal jaren geleden nog niet mogelijk was.

En deels misschien ook omdat het business model vrij lastig is. Het is een probleem waar iedereen last van heeft, maar zodra je er geld voor gaat vragen versnippert de markt en bereik je dus niet je doel. Dus moeten we dit pre-concurrentieel met elkaar oplossen.

Dat gezegd hebbende: Nuts bestaat natuurlijk niet in een vacuum. Veel mensen zetten zich al in om onderdelen van dit probleem op te lossen, en daar maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van. Wij pakken alleen die onderdelen op die volgens ons onderbelicht zijn gebleven, en waarvoor je elkaar echt nodig hebt.