Q&A

Op deze pagina hebben we de antwoorden verzameld op vragen die we regelmatig tegenkomen. Mis je een vraag? Of wil je ergens over doorpraten? Stuur ons dan een bericht.

Wat is Nuts?

Nuts is een initiatief dat ervoor zorgt dat zorgverleners digitaal kunnen samenwerken. Als basis hanteren we een set uitgangspunten, die we hebben gevat in een manifest. Iedere partij die zich kan vinden in deze uitgangspunten kan zich aansluiten bij Nuts. Op basis van deze uitgangspunten verzamelen en ontwikkelen we open standaarden voor samenwerking. Die open standaarden implementeren we vervolgens in onze Open Source “Nuts node”.

Wat is een Nuts node?

De Nuts node is een implementatie van onze open standaarden, in de vorm van een Open Source applicatie waarmee softwareleveranciers samen een decentraal (ook wel federatief, gedistribueerd of peer-to-peer genoemd) netwerk kunnen opzetten. De Nuts node werkt vervolgens als een Zwitsers zakmes dat de leverancier helpt bij zaken als het kunnen vinden van de andere leveranciers, het publiceren van gegevens over de eigen diensten, het uitwisselen van autorisaties, het identificeren van gebruikers en nog veel meer. Doordat elke leverancier de Nuts node zelf kan installeren en beheren, en de broncode openbaar is, hoeft niemand op een derde partij te vertrouwen.

Wat is Open Source?

Open Source betekent dat de broncode vrij beschikbaar is om van te leren, om aan verder te werken en om in te zetten voor (commerciële) toepassingen. De software van Nuts wordt dus door commerciële partijen ontwikkeld, maar is daarna van iedereen. Daardoor kan niemand een monopolie hebben op Nuts. De licentie op de software dwingt af dat Nuts vrij beschikbaar is, nu en in de toekomst.

Hoe is Nuts ontstaan?

Nuts is ontstaan vanuit een gedeelde realisatie onder softwareleveranciers: we zijn veel tijd kwijt met het bouwen van talloze maatwerk koppelingen tussen onze systemen. Deze koppelingen zijn meestal kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig en worden daardoor in een veel te laag tempo ontwikkeld. Hierdoor is het voor veel zorgverleners niet goed mogelijk om digitaal samen te werken met collega’s die gebruik maken van een ander ICT-systeem. In 2018 hebben deze leveranciers de handen in één geslagen en zijn het Nuts initiatief gestart.

Waarom is een open communicatienetwerk in de zorg belangrijk?

Veel zorg gaat over zorginstellingen heen. Het is een complexe dialoog tussen specialisten, de patiënt, mantelzorg, langdurige zorg etc. Al deze partijen werken het liefst in hun eigen systemen maar hebben wel informatie van elkaar nodig. Door een open communicatienetwerk te introduceren maken we dit mogelijk: vanuit je eigen software op een uniforme wijze informatie uitwisselen en communiceren met zorgverleners van andere organisaties en de patiënt.

Het is belangrijk dat dit netwerk een open netwerk is omdat iedereen mee moet kunnen doen: zowel de grote ziekenhuizen als de kleine zorgonderneming met vier clienten. Zo blijft het netwerk voor iedereen beschikbaar. Bekijk ons manifest op onze website voor de andere uitgangspunten.

Waarom zouden softwareleveranciers zich bij jullie moeten aansluiten?

ICT leveranciers in de zorg staan allemaal voor dezelfde uitdaging: het leggen van een digitaal lijntje met elke andere leverancier. Deze koppelingen leggen we nu vaak één-op-één tussen twee leveranciers, wat kostbaar, tijdrovend en foutgevoelig is. Een softwarepakket onderhoudt al snel tientallen tot honderden verschillende koppelingen met andere leveranciers. Door gebruik te maken van de open standaarden en de technologie van Nuts wordt het voor leveranciers veel makkelijker en goedkoper om een koppeling te realiseren, en gaan koppelingen technisch steeds meer op dezelfde manier.

Daardoor kan er meer energie gestoken worden in belangrijkere zaken, zoals een goede procesondersteuning. Dat resulteert uiteindelijk in veel betere producten waarmee de zorg beter kan samenwerken, en waarmee de softwareleverancier zijn positie kan versterken.

Wat is het verdienmodel?

Nuts heeft geen verdienmodel.

Er is wel een kostenmodel: iedere aangesloten leverancier beheert zijn eigen Nuts node. Doorontwikkeling vindt plaats op basis van de behoefte van partijen om gegevensuitwisselingen te realiseren.

Door samen te werken aan een gedeelde infrastructuur pakt elke leverancier een deel van de rekening op. Dit laat zich terugbetalen in lagere kosten voor het bouwen en beheren van koppelingen en het verbeteren van de procesondersteuning voor gebruikers.

De stichting Nuts heeft geen winstoogmerk, bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden bij de stichting en de inkomsten van de stichting bestaan uit donaties, subsidies en voor een heel klein deel uit het geven van workshops en de verkoop van promotiemateriaal.

Hoe gaat het straks werken voor gebruikers?

Zowel de patiënt als de zorgmedewerker zal niet direct met Nuts werken. De patiënt behoudt zijn patiëntportaal of Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO, zie MedMij). Ook de zorginstelling blijft gewoon zelf een softwareleverancier kiezen voor haar procesondersteuning. Op de achtergrond zullen gegevens tussen deze systemen in toenemende mate worden uitgewisseld met behulp van Nuts. De gebruiker zal daar in veel gevallen weinig van merken, behalve dat de processen meer uniform worden, koppelingen sneller gerealiseerd worden en met meer organisaties kan worden samengewerkt.

Waarom was er niet al zoiets als Nuts?

Deels omdat Nuts een kind van deze tijd is. We zien in de laatste jaren een aantal trends:

Daarnaast omdat het “businessmodel” van een initiatief zoals Nuts erg lastig is gebleken. Zoals hierboven gesteld heeft Nuts geen verdienmodel. Want zodra samenwerking wordt verkocht als een commercieel product versnippert de markt waardoor je maar met een deel van de zorg kunt samenwerken, en bereik je dus niet je doel. Het heeft wat tijd nodig gehad voordat de realisatie ontstond dat we dit dus pre-concurrentieel en non-commercieel moesten gaan organiseren.

Dat gezegd hebbende: Nuts bestaat natuurlijk niet in een vacuum. Veel mensen zetten zich al jaren in om onderdelen van deze problemen op te lossen, en daar maken wij heel dankbaar gebruik van.