Nieuws en persberichten

Schrijf je zelf over Nuts? Kijk dan eens op onze perspagina.

Index:


10 juni 2024 - Livegang van Nuts-toepassing voor ANW-zorg

Op 10 juni is een belangrijke stap gezet: een toepassing gebaseerd op Nuts is live in productie gegaan. Deze toepassing is gericht op het ondersteunen van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW) binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De toepassing maakt gebruik van de Nuts-vertrouwenslaag en is de eerste van minimaal vier toepassingen die in de komende twee jaar live moeten gaan, zoals vermeld in de intentieverklaring.

Lees de intentieverklaring

Samenwerking Nuts-deelnemers

De Nuts-deelnemers van het eerste uur, namelijk SDB Groep, Nedap en Ecare, hebben de handschoen goed opgepakt. Kort na de ANW Service Design Week is de toepassing in zeer korte tijd tot een productiewaardige oplossing gebracht. Met hulp van Arjo Rozeboom en Jochem van Hal is de toepassing zowel technisch als functioneel goed beschreven en zijn er verschillende bijeenkomsten en online samenwerksessies georganiseerd. Dit heeft geleid tot de livegang van een eerste minimale versie en afspraken die het mogelijk maken door te bouwen.

Trots op onze Nuts-community

We zijn er trots op dat dit binnen de Nuts-community snel en met een open karakter tot stand is gekomen. Dit biedt ook ruimte en lessen voor de volgende drie toepassingen in de komende twee jaar. Op 9 juli staat er nog een “afhechtdag” gepland waarbij de huidige leveranciers alle minimale functionaliteiten breed hebben geïmplementeerd om verdere live gangen te kunnen ondersteunen.

Intentieverklaring Actiz en Nuts

18 augustus 2023 - Rapportage van Hooghiemstra en Partners: Juridische vragen Nuts

Het recent verschene rapport van Hooghiemstra en Partners in opdracht van VWS, beschrijft op heldere wijze een juridische analyse van Nuts, de relatie tot het beroepsgeheim van zorgverleners en relevante wetgeving. Ook adresseert het een aantal misverstanden rond Nuts en laat zien dat Nuts zich enkel beperkt tot de techniek en de administratie daarover.

De analyse laat verder zien dat de governance van Toepassingen op Nuts en de governance van Nuts zelf separaat zijn. Dat maakt Nuts geschikt voor talloze specifieke toepassingen.

Omdat de rapportage zo helder is, is het een aanrader voor iedereen die meer wil weten over Nuts. We bieden het daarom met goedkeuring van de auteurs en opdrachtgevers hier graag aan op onze website.

Download hier het rapport

Vragen specifiek over het rapport kunnen gesteld worden via eoverdracht@ictu.nl, overige vragen over Nuts kunnen gesteld worden via info@nuts.nl.

13 april 2023 - Kamerbrief over landelijk dekkend netwerk infrastructuren

Nuts is in gesprek met VWS en Twiin hoe we samen het groeipad zoals in de brief genoemd gaan uitwerken in vertrouwensmodel en specifieke projecten om de verbindingen tussen bestaande infrastructuren en de Nuts open specificaties te maken de komende jaren. Zodat, en dat is het doel, deze stap voor stap gebruik kunnen gaan maken van internationale open standaarden om een gedistribueerd netwerk te vormen. Investeren in Nuts is investeren in toepassing van internationale open standaarden voor schaalbare gegevensuitwisseling zorgdomeinoverstijgend.

Download hier de brief

18 oktober 2022 - Twiin & Nuts schrijven gezamenlijk groeipad.

Nuts wordt voor steeds meer zorgtoepassingen als infrastructuur gebruikt, waaronder voor de verpleegkundige overdracht (eOverdracht). Twiin heeft als doel verbinding realiseren tussen verschillende infrastructuren en dit met afspraken vast te leggen in het Twiin Afsprakenstelsel zodat landelijke gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders mogelijk is.

Twiin x Nuts

Voor de eOverdracht hebben Nuts en Twiin zich gezamenlijk gebogen over afspraken die nodig zijn voor het mogelijk maken van de verpleegkundige overdracht. Uitgangspunt hierbij is samenhang in eenheid van taal en het gebruik van internationale standaarden. Deze samenhang is beschreven in het rapport Groeipad Twiin x Nuts. Samenhang ontstaat onder andere door de adoptie van internationale open standaarden voor identificatie, authenticatie en autorisatie (genaamd Self Sovereign Identities, Verifiable Credentials en Decentralized Identifiers). Nuts is gebaseerd op deze standaarden.

Actiz, V&VN, ZN, VZVZ, Nuts, TSV en Twiin werken in kader van de eOverdracht aan het realiseren van het geschetste groeipad in het rapport Groeipad Twiin x Nuts. De conclusie van het rapport is dat de impact van het toepassen van de genoemde internationale standaarden groot is en niet alleen geldt voor de verpleegkundige overdracht. Naar verwachting heeft het ook impact op het brede ICT-landschap van de Nederlandse Zorg.

Wil je meer weten? Download dan hier het rapport en neem bij vragen contact op via info@twiin.nl of via info@nuts.nl


30 januari 2020 - Persbericht: Stichting NUTS wint Nederlandse Privacy Award categorie bedrijfsoplossingen.

Stichting NUTS wint Nederlandse Privacy Award categorie bedrijfsoplossingen

Doetinchem, 30 januari 2020 - Op de Europese Dag van de Privacy, 28 januari 2020, is de Nederlandse Privacy Award uitgereikt aan Stichting Nuts in de categorie bedrijfsoplossingen. NUTS is een samenwerkingsverband van partijen in de zorg om een decentraal communicatienetwerk voor de zorg te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. De jury bestond uit 9 privacy-experts en de award werd uitgereikt door kamerlid van D66, Kees Verhoeven.

Voor de jury is stichting NUTS een mooi voorbeeld van een initiatief dat op een omvattende manier naar privacyvraagstukken kijkt en daar ook concrete oplossingen voor realiseert: “De open source community die de stichting aan het realiseren is, voorkomt vendor-lock-in op cruciale onderdelen van de zorginfrastructuur. De in opkomst zijnde Persoonlijke Gezondheidsomgevingen kunnen eveneens gebruik maken van de decentrale beheersvoorzieningen die NUTS nastreeft. De gedachte achter NUTS is om een nutsvoorziening te realiseren voor een cruciaal onderdeel van de zorgarchitectuur. Om de Stichting NUTS de mogelijkheid te geven zijn idealen verder te realiseren en breder uit te dragen, kennen wij daarom dit jaar de juryprijs voor bedrijfsoplossingen toe aan stichting NUTS, aldus de jury.

Veilig medische gegevens uitwisselen Sergej van Middendorp van stichting Nuts: “Deze award is goed nieuws voor de zorg in Nederland. Omdat vertrouwen aan de basis ligt van samenwerken, is het belangrijk dat er een goede infrastructuur komt met privacy als uitgangspunt. Dat Nuts deze prijs wint betekent dat we hiermee een stap dichterbij zijn gekomen”. “Wij zien de prijs als een aanmoediging om door te gaan met ontwerpen volgens het principe Privacy by Design," zegt Tim Franssen van stichting Nuts. “En ook een aanmoediging voor organisaties in de zorg die gegevens namens Nederlandse burgers beheren om zich aan te sluiten bij ons initiatief."

Over Stichting NUTS

Nuts is een samenwerkingsverband dat tot op heden bestaat uit de volgende partijen: Avinty, Caren, Caresharing, De Heer Software, GeriMedica, I-logos, Infozorg, Intramed, Ivido, Jouw Omgeving, Lable Care, Medicore, Mextra, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Pact.care, Stichting Privacy by Design, Quli, Philips Vital Health Software, Wijtz, Zorg op Orde en Zorg voor Kennis. Het doel van de stichting is een decentraal communicatienetwerk in de zorg te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. https://nuts.nl

Over Nationale Privacy Conferentie

De Nationale Privacy Conferentie is een initiatief van ECP - Platform voor de InformatieSamenleving en Privacy First. Deze conferentie brengt jaarlijks het Nederlandse bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijk middenveld bijeen om gezamenlijk te kunnen bouwen aan een privacyvriendelijke informatiemaatschappij. Missie van de Nationale Privacy Conferentie en Privacy First is de ontwikkeling van Nederland tot internationaal Privacy Gidsland. Privacy by design vormt daartoe de sleutel. https://privacyawards.nl

uitreiking award

20 januari 2020 - Persbericht: ICT leveranciers community Centrale voorzieningen goes Nuts.

Driebergen, 20 januari 2020

In 2016 nam een groep ICT leveranciers uit de eerstelijns gezondheidszorg het initiatief voor samenwerking. Geïnspireerd door de samenwerking tussen leveranciers in Koppeltaal GGZ kwamen ze bij elkaar rond een visie op centrale voorzieningen1. Een kopgroep van zeven partijen2 heeft in de jaren daarna gewerkt aan afspraken over onder meer Single-Sign-On, eConsult, standaardisering van informatie, een zorgadresboek, data management, en identificatie van de patiënt. Op enkele van deze onderwerpen werden onderling afspraken gemaakt. Op andere onderwerpen werd samengewerkt met VZVZ, Nictiz, en de OIZ om tot betere bruikbaarheid van standaarden te komen. Het idee achter centrale voorzieningen is dat je op één plek samenkomt om afspraken te maken over gezamenlijke belangen zodat je niet op verschillende plekken steeds het wiel hoeft uit te vinden.

Egbert van Gelder geeft aan waarom Promedico in de community Centrale Voorzieningen samenwerkt met concurrenten: "ICT-leveranciers bouwen verschillende zorgtoepassingen met componenten die voor iedereen gelijk zijn. Hiermee kun je je dus niet onderscheiden van je concurrent. Centraal betekent dat de voorziening één keer wordt gemaakt. Technisch kun je deze best meerdere keren inzetten."

Naast de voorzieningen waaraan samen werd gewerkt is ook een manier van werken ontwikkeld waarbij verschillende partijen in verschillende snelheden en mate van verbondenheid met elkaar samen kunnen werken.

Begin 2018 werd op initiatief van een groep leveranciers en belanghebbende partijen3 het Nuts initiatief opgericht. Nuts heeft als doel om een decentraal, open source communicatienetwerk voor de zorg te realiseren op basis van vier kerncomponenten: identiteit, grondslagen, register en logging. De uitgangspunten van Nuts komen sterk overeen met de doelen van de community centrale voorzieningen. Er is dan ook besloten om de ontwikkeling van technische voorzieningen vanuit de Nuts community te continueren. Het Nuts initiatief bestaat uit een open source software community en sinds november 2018 ook uit een Stichting.

Mark Weernink, voorzitter van stichting Nuts: "We hebben de samenwerking in verschillende gesprekken verkend. Daarbij hebben we vooral goed moeten doorvragen over en weer wat we met centraal en decentraal bedoelen. Grappig genoeg kwamen we er achter dat we daarbij meer op één lijn zaten dan gedacht."

De kennis en de ervaring die in de community centrale voorzieningen is ontwikkeld op het gebied van samenwerken in communities vindt ook haar weg naar Nuts middels de deelname van enkele partijen uit de kopgroep.

Sergej van Middendorp, MIles Ahead: "In centrale voorzieningen hebben we ervaring opgedaan in efficiënte besluitvorming binnen een community met gelijke verhoudingen en verschillende belangen. Door te schakelen op de overlap van belangen en goede afspraken over de open source licenties van de content en de software die we gezamenlijk ontwikkelen konden we in korte tijd grote stappen maken. Door nu actief bij te dragen aan Nuts kunnen we daar nu ook van profiteren."

Als gevolg van het samengaan krijgt Nuts er een aantal 'dossiers' bij. Om te zorgen voor samenhang in deze volgende fase is daarvoor de metafoor Nuts & Bolts bedacht.

Egbert Van Gelder, Promedico: "Nuts zorgt voor een decentrale basis om veilige netwerkverbindingen te maken. Daarop kunnen we als samenwerkende leveranciers verschillende functies uitoefenen. Deze noemen we de Bolts. Neem bijvoorbeeld multidisciplinaire communicatie, een functie waar we gezamenlijke afspraken over willen maken en die we dan graag op Nuts willen kunnen gebruiken of de standaarden voor eOverdracht tussen ziekenhuis, eerstelijn en thuiszorg, voor ons ook een Bolt."

Mark Weernink, Nuts, besluit: "We nodigen alle partijen uit de community centrale voorzieningen van harte uit om hun samenwerking rond identiteit, registers, grondslagen en logging voort te zetten bij Nuts."

Over Stichting Nuts

Nuts is op zoek naar zorgverleners, softwareontwikkelaars en andere organisaties die zichzelf herkennen in de visie van Nuts en zich willen aansluiten om mee te werken aan dit initiatief. De position paper en het manifest zijn te lezen via https://nuts.nl. Nuts is een samenwerkingsverband dat tot op heden bestaat uit de volgende partijen: Avinty, Caren, Caresharing, De Heer Software, GeriMedica, I-logos, Infozorg, Intramed, Ivido, Jouw Omgeving, Lable Care, Medicore, Mextra, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Pact.care, Stichting Privacy by Design, Quli, PhilipsVitalHealth Software, Wijtz, Zorg op Orde en Zorg voor Kennis. Het doel van de stichting is een decentraal communicatienetwerk in de zorg te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners.

Over Centrale Voorzieningen

Centrale voorzieningen is een samenwerkingsverband met als doel om pre-concurrentieel samen te werken aan gezamenlijke voorzieningen die functioneel technisch deelbaar en beschikbaar zijn voor alle deelnemers. Deze voorzieningen bieden voordelen die niet, of heel lastig, door een individuele deelnemer te behalen zijn. Zoals een gezamenlijk zorgverleners-adresboek en een generieke SSO-methodiek. Deelnemers in de community zijn Beterdichtbij, Boomerweb, Caresharing, CGM, eNovation, Healthcode, KPN, Pharmapartners, Promedico, Topicus, Ksyos, Mediquest, Miles Ahead, Minddistrict, Mitch & Mates, Ncontrol, Nedap, Omnihis, Pharmeon, PhilipsVitalHealth, PortaVita, Tetrahis, Voswiz, en VZVZ.

1. Zie: deze video voor een uitleg over centrale voorzieningen
2. Promedico, Portavita, Pharmeon, PhilipsVitalHealth, Omnihis, Care2U, Miles Ahead.
3. Avinty, Caren, GeriMedica, Intramed, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Stichting Privacy by Design, Quli, VitalHealth.


3 december 2018 - Persbericht: Zorg IT-leveranciers gaan decentraal communicatienetwerk voor zorg realiseren.

Stichting Nuts oplossing voor veilige en snelle gegevensuitwisseling tussen alle Nederlandse zorgverleners

Doetinchem, 3 december 2018 - Stichting Nuts is een initiatief van Avinty, Caren, GeriMedica, Intramed, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Stichting Privacy by Design, Quli en Vital Health. Samen willen zij een decentraal, open source communicatienetwerk voor de zorg realiseren. De stichting wil een infrastructuur bouwen waarmee alle losse communicatie- en datasystemen in de zorg met elkaar verbonden kunnen worden. Van ziekenhuis en fysiotherapeut tot thuiszorgorganisatie en geestelijke gezondheidszorg. Nuts wil mogelijk maken dat patiëntgegevens gemakkelijk en veilig uitwisselbaar zijn tussen alle zorgverleners in Nederland. Ook vindt de stichting het belangrijk dat de patiënt volledige controle heeft welke data hij met welke zorgverlener deelt.

Zonder commercieel oogpunt

Mark Weernink, mede-initiatiefnemer van Stichting Nuts: “Nu verloopt uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners veelal nog per fax en email. In deze tijd van technologische mogelijkheden is het essentieel dat er een communicatienetwerk komt dat zorgverleners veilig met elkaar verbindt. Vanuit onze expertise vinden wij dat dit een systeem moet zijn zonder commercieel oogpunt en zonder extra kosten voor de patiënt. Een netwerk waarbij gegevens eigendom blijven van de patiënt en worden beheerd door de betrokken zorgverleners. Het dossier van de patiënt wordt dus uitdrukkelijk niet opgeslagen in het netwerk. Er zijn geen externe softwarepartijen betrokken die gegevens kunnen inzien of beheren. De regie moet kunnen liggen bij de patiënt die via een online portal de privacy van de persoonlijke medische gegevens kan beheren.”

Markt op scherp

Stichting Nuts realiseert zich dat dit initiatief de markt op scherp zal zetten. “Een open communicatienetwerk stimuleert de creativiteit en innovatie in de zorg-ICT markt. Met behoud van privacy kunnen gegevens moeiteloos uitgewisseld worden. Wanneer straks een kritieke massa zorgsystemen verbonden is, kunnen zorgverleners hun ICT-keuzes baseren op het systeem dat voor hen het beste is. Beperkte keuze in softwaresystemen om te kunnen samenwerken is dan verleden tijd. Patiënten kunnen op hun beurt de e-health oplossing kiezen die het beste bij hen past. Zij kunnen iedere behandelaar zelf toestemming geven hun data in te zien. Wat ons betreft wordt dit hoog tijd. In de 21e eeuw vinden wij dat het vanzelfsprekend moet zijn dat er zorgvuldig met zorggegevens wordt omgegaan. Ook moeten dossiers beschikbaar zijn op cruciale momenten.” aldus Tim Franssen, mede-initiatiefnemer Nuts.

Over Stichting Nuts

Nuts is op zoek naar zorgverleners, softwareontwikkelaars en andere organisaties die zichzelf herkennen in de visie van Nuts en zich willen aansluiten om mee te werken aan dit initiatief. De position paper en het manifest zijn te lezen via https://nuts.nl. Stichting Nuts is een samenwerkingsverband dat tot op heden bestaat uit de volgende partijen: Avinty, Caren, GeriMedica, Intramed, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Stichting Privacy by Design, Quli en Vital Health. Het doel van de stichting is een decentraal communicatienetwerk in de zorg te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners.