Software

Nuts is geen praatclubje. Voor elk van de thema's identiteit, grondslag, register en logging zoeken, ontwikkelen of hebben we Open Source software. Met die software kunnen we dingen mogelijk maken die voorheen onmogelijk waren in het uitwisselen van medische gegevens.

Wat wij de "Nuts node" noemen is een referentie-implementatie van onze Nuts open standaarden. Deze referentie-implementatie is geschikt voor gebruik in productietoepassingen met echte data. Daarnaast hebben we een aantal Open Source demo-applicaties waarin we het gebruik van de Nuts node laten zien; deze zijn niet geschikt voor gebruik met echte data.

Open Source

Open Source betekent dat de broncode vrij beschikbaar is om van te leren, om aan verder te werken en om in te zetten voor (commerciële) toepassingen. De software van Nuts wordt dus door commerciële partijen ontwikkeld, maar is daarna van iedereen. Daardoor kan niemand een monopolie hebben op Nuts. De licentie op de software dwingt af dat Nuts vrij beschikbaar is, nu en in de toekomst.

Aan de slag

Wil je aan de slag met de software van Nuts? Merk op dat Nuts geen software ontwikkelt voor eindgebruikers: als zorgprofessional zul je dus in gesprek moeten met de leverancier(s) van je dossiersysteem. Zij kunnen dan gegevensuitwisselingen op basis van Nuts inbouwen voor jouw processen.

Voor developers en anderen bij leveranciers hebben we uitgebreide technische documentatie om mee aan de slag te gaan. De broncode van onze referentie-implementatie (de Nuts node) en de demo-applicaties die wij hebben ontwikkeld is zoals gezegd voor iedereen beschikbaar en staat online op het samenwerkingsplatform Github.