Tijdslijn

We willen zo snel mogelijk bewijzen dat een decentraal netwerk dezelfde uitdagingen op een betere manier kan oplossen dan systemen die op een gecentraliseerde manier gegevens uitwisselen. Daarom hebben we gepland om deze zomer de eerste productie-pilots te starten waarbij verschillende softwareleveranciers decentraal data uitwisselen.

Tijdslijn

Wat gaan we dit jaar doen om dat doel te verwezenlijken?

We vinden of ontwikkelen de componenten toestemming, adressering en logging. Daarbij parkeren we identiteit even omdat we daarin kunnen samenwerken met de stichting Privacy By Design. We verwachten met alledrie de overige componenten een goed begin te kunnen maken dit jaar, te beginnen met toestemmingen. Aan dit component hebben we de grootste en snelste behoefte, en we hebben het sterke vermoeden dat de ontwikkeling van de andere twee componenten sneller zal gaan gegeven de kennis en de technologie van de eerste.

Daarnaast verspreiden we de kennis die we samen opdoen over de systemen die we vinden en bouwen weer, door workshops te organiseren waar developers van softwarepartijen die concreet met Nuts aan de slag willen zich op kunnen inschrijven.

We plannen om eind Q3 met de componenten identiteit en toestemming de eerste pilots in productie te starten. Het vermoeden is dat de ontwikkeling aan alle vier de componenten nog zal doorlopen in 2020.