Tijdslijn

We willen zo snel mogelijk bewijzen dat een decentraal netwerk dezelfde uitdagingen op een betere manier kan oplossen dan systemen die op een gecentraliseerde manier gegevens uitwisselen. Daarom zijn vorig jaar de eerste productie-pilots gestart, waarbij verschillende softwareleveranciers decentraal data uitwisselen.

Tijdslijn

Wat gaan we dit jaar doen om dat doel te verwezenlijken?

De thema’s identiteit en grondslag zijn ver genoeg ontwikkeld om er gebruik van te kunnen maken. Dit jaar zijn we voornamelijk aan het werken aan het register en de logging.

Naast het ontwikkelen van software verspreiden we ook de kennis die we samen opdoen. Gedurende het jaar organiseren we op diverse locaties door het land workshops om hands-on met de technologie aan de slag te gaan. Zo helpen we softwareontwikkelaars om Nuts te integreren in nieuwe en bestaande producten.

Nuts & Bolts

Deze ontwikkelingen zijn uiteraard geen doel op zich, maar een middel om samenwerking mogelijk te maken. Daarom hebben we vorig jaar de term Bolts geïntroduceerd. Een Bolt is een specifieke toepassing voor gegevensuitwisseling die gebruik maakt van Nuts. Met het ondersteunen van deze Bolts verwachten we de adoptie van Nuts te kunnen versnellen en verbreden. De eerste Bolts zijn reeds in ontwikkeling door combinaties van softwareleveranciers.