Componenten

Om invulling te geven aan de uitgangspunten in het manifest hebben we natuurlijk concrete technologie nodig. Deze hoeft niet persé vanaf nul opgebouwd te worden. Als we oplossingen vinden die voldoen aan onze gestelde uitgangspunten dan kunnen we daar uiteraard gebruik van maken.

Wat is er minimaal nodig om een decentrale zorginfrastructuur op te zetten?

Less is more

Er zijn een aantal generieke componenten die elk softwarepakket nodig heeft, die we hieronder zullen beschrijven. We willen deze componenten zo klein en zo simpel mogelijk houden, zodat ze voor iedereen flexibel inzetbaar zijn.

Op deze componenten kunnen leveranciers zelf oplossingen ontwikkelen, waarmee zij toegevoegde waarde bieden voor hun gebruikers. Dit kunnen uiteraard zowel bestaande als nieuwe oplossingen zijn.

We willen ons dus focussen op die componenten die iedereen nodig heeft.

The big 4

Om met elkaar digitaal te kunnen samenwerken moeten we vier lastige vragen beantwoorden die in elke discussie weer terugkomen. Deze vragen vormen de aanleiding voor de vier kerncomponenten die we hebben geïdentificeerd voor de decentrale zorginfrastructuur:

Identiteit

Hoe weet ik dat je bent wie je zegt dat je bent in het digitale domein? Welk bewijs kun je daarvoor geven? En wie bepaalt welk bewijs voldoende is? Wie zijn er eigenlijk allemaal, met wie ik gegevens kan delen?

Toestemming

Hoe leggen we vast wie wat mag zien? En wie legt dat vast? Wat als ik dat als patiënt niet zelf kan? Hoe voorkomen we misbruik?

Adressering

Hoe vinden de verschillende ICT systemen elkaar? Hoe weet je welke persoon in welk systeem werkt? Wat als ik in twee systemen werk? Hoe krijgen we data van A naar B? En kan ik gegevens ook echt alléén maar naar een specifieke persoon sturen, of heeft zijn of haar systeembeheerder altijd het laatste woord?

Logging

Hoe gaan we toegang tot medische gegevens vastleggen zodat we misbruik kunnen opsporen? En waar? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En wie mag het inzien?

Hoe nu verder

Wij denken dat elk van deze categorieën van vragen zich laat vertalen in een losse technologische oplossing. Samen vormen deze de decentrale zorginfrastructuur.

Wij gaan, samen met jullie, op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Wil je meehelpen met bouwen, laat het ons dan weten via de contactpagina.